18 juli 2019
Discussie maar ook veel overeenkomsten tijdens de tweede Leveranciersbijeenkomst Twiin. Op woensdag 17 juli vond de tweede leveranciersbijeenkomst plaats waarbij zo'n 30 geïnteresseerden in gesprek gingen met het Twiin programmateam. De presentaties zijn te downloaden onderaan dit artikel.

Leveranciers hadden tijdens de inleiding al direct veel vragen. Bijvoorbeeld wie beslist uiteindelijk hoe de oplossing van Twiin er uit gaat zien? En hoe worden leveranciers hierbij betrokken? Terechte vragen. Deze leveranciersessies zijn juist bedoeld om leveranciers te betrekken. Na een korte pauze splitste de groep op in een parallelsessie (brownpaper sessies) Topologieën en Infrastructuur en een parallelsessie Implementatie.

De gespreksverslagen met vragen en antwoorden kunt u hier opvragen

zaal met mensen

Brownpaper sessie

Tijdens de workshop implementatie gingen Hans Menekamp en Ursula Letschert in gesprek met een aantal leveranciers over de gemeenschappelijke voorzieningen, welke dit zouden moeten zijn en hoe deze meegenomen worden in de Architectuur en het Afsprakenstelsel. De voorzieningen worden afgezet tegen tijd en complexiteit. Leveranciers was gevraagd zelf ook een visie voor te bereiden, welke gepresenteerd werden. Uiteindelijk bleek dat iedereen het op grote lijnen eens was en op details interessante discussies plaatsvonden.

Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.