20 april 2020
Het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen gebeurt vandaag de dag nog steeds overwegend met dvd’s. En dat is vreemd, vinden zowel zorgverleners als patiënten. Uitwisseling via dvd’s leidt tot onnodige vertraging en onveilige situaties.

Een groep belanghebbenden heeft daarom de handen ineen geslagen om onder de naam Twiin te werken aan een duurzame oplossing voor beeldbeschikbaarheid. Sinds 2018 werken VZVZ, RSO Nederland, NVvR, Patiëntenfederatie Nederland, NFU, NVZ, Nictiz, Citrienfonds, FMS en ZN samen aan het landelijk beschikbaar maken van beelden en verslagen voor zorgverleners.

 “Mijn grootste frustratie? De uitwisseling van beelden van spoedpatiënten. Soms zijn een paar minuten fataal. Sterven er hersencellen af, terwijl wij ons best doen de juiste beelden paraat te krijgen. Alle ziekenhuizen willen daar iets aan doen, maar het is lastig afstemmen als iedereen andere prioriteiten heeft. De landelijke coördinatie van Twiin kan daarin verschil maken.”, zegt Frans Bakers, radioloog Maastricht UMC+.

De eerste stap in het bereiken van dat doel is om het gebruik van de dvd in de zorg overbodig te maken door beelden en verslagen landelijk digitaal uit te wisselen tussen zorgverleners. Sinds vandaag is deze stap een stuk dichterbij gekomen. Na het doorlopen van een zorgvuldig selectietraject, is Alphatron Medical geselecteerd om een Twiin-portaal aan te bieden voor het landelijk uitwisselen van beelden en verslagen.

Zorginstellingen kunnen vanaf medio mei gebruik van maken van het Twiin-portaal. Om na de coronacrisis en het gebruik van het tijdelijke Covid-19 portaal niet terug te hoeven vallen op dvd’s, is het Twiin-portaal tijdig gereed. Het doel is om nog in 2020 alle ziekenhuizen aan te sluiten.

“Het Twiin-portaal is in deze tijd extra belangrijk omdat veel uitgestelde zorg straks op een andere locatie uitgevoerd zal worden. Zorgverleners moeten snel en veilig relevante beelden en verslagen op kunnen vragen over de patiënt.”, zegt Adriaan Blankenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur VZVZ.

VZVZ Servicecentrum zal het Twiin-portaal in beheer nemen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) draagt de kosten voor het gebruik van het Twiin-portaal. Binnenkort zal de naam van het Twiin-portaal bekend gemaakt worden zoals hij zichtbaar is in de werkomgeving van de zorgverlener.

Hoe werkt het Twiin-portaal?

In plaats van een dvd te branden en te verzenden kan een zorgverlener een elektronisch bericht naar een andere zorgverlener sturen met daarin een verwijzing naar de beelden en verslagen. Via een beveiligd portaal kan de geadresseerde zorgverlener de bestanden ophalen. Omdat het hier een gericht verzenden van de gegevens van een patiënt betreft, kan deze uitwisseling binnen de kaders van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) plaats vinden zonder dat expliciete toestemming van de patiënt nodig is. Om te zorgen dat de verwijzing naar de beelden aankomt bij de juiste zorgverlener, wordt gebruik gemaakt van een zorgverlenersadresboek. Beelden en verslagen kunnen alleen opgehaald worden door een geauthentiseerde en geautoriseerde zorgverlener. Daarnaast kan ook een link gestuurd worden naar de patiënt waarmee deze de eigen gegevens kan downloaden.

Integratie binnen de eigen werkomgeving

Een zorginstelling kan kiezen om beelden en verslagen handmatig te versturen en ontvangen of dit proces te integreren binnen de eigen werkomgeving om zo het verzenden en ontvangen te automatiseren. Ontvangen beelden en verslagen kunnen gekoppeld worden aan de patiënt zodra deze aangemaakt is in het EPD. Beelden en verslagen kunnen ook door het ziekenhuis aan patiënten verstuurd gaan worden.

Voor het handmatige versturen en ontvangen maakt de zorginstelling gebruik van de portaalfunctie waar gegevens tijdelijk opgeslagen worden. Geïntegreerd in de eigen werkomgeving is het Twiin-portaal een decentrale oplossing waarbij de communicatie direct plaatsvindt tussen de gateways van de zorginstellingen. Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van de internationale IHE XDM standaard en DICOM Mail standaarden. Ook het adresboek staat decentraal op de gateways en wordt regelmatig gesynchroniseerd.

Afhankelijk van de behoeften van de zorginstelling zijn verschillende integratieniveaus binnen de eigen werkomgeving (o.a. PACS) mogelijk. Deze zijn binnenkort beschikbaar in de vorm van instructiefilmpjes en factsheets op de website.

Aansluiten op het Twiin-portaal

Zorginstellingen in Nederland kunnen vanaf medio mei aansluiten op het Twiin-portaal. Het Twiin-portaal wordt beproefd bij een aantal koplopers op de gewenste werking. Er staat op dit moment erg veel druk op de ziekenhuizen door de Coronacrisis. Elk ziekenhuis bepaalt zelf een geschikt moment om aan te sluiten. Aan de hand van een intake worden de behoeften van elk ziekenhuis geïnventariseerd, zoals het gewenste integratieniveau en de nodige contactpersonen voor het adresboek.

Regionale projectleiders zullen de komende periode de ziekenhuizen informeren over de mogelijkheden van het Twiin-portaal. Mocht men nu al meer willen weten dan kunnen zorginstellingen zelf ook contact opnemen via dvdexit@twiin.nl. Ziekenhuizen die al aangesloten zijn op het XDM netwerk Nederland van Alphatron worden apart geïnformeerd over de koppeling naar het Twiin-portaal.