kick-off
16 oktober 2019
Op 16 oktober was de kick-off van de werkgroep infrastructuur. Deze werkgroep is opgestart onder de werkgroep architectuur en houdt zich bezig met het concretiseren van infrastructurele vraagstukken.
Werkgroepen

Om gebruik te kunnen maken van bestaande kennis die is opgedaan bij andere uitwisselingsprojecten in de zorg, is een oproep gedaan aan leveranciers om deze kennis in te brengen. Daar is ruimschoots gehoor aan gegeven zodat we tijdens de kick-off met 10 organisaties aan tafel zaten.

Met de aanwezigen is gesproken over oplossingsrichtingen, netwerkconnectiviteit tussen knooppunten, de eisen aan deze knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen. In vervolgsessies worden deze onderwerpen verder uitgediept aan de hand van de zorgtoepassing beeldbeschikbaarheid en de uitgangspunten zoals beschreven door de werkgroep architectuur.