19 juli 2019
‘Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg’ is ook in de derde brief van minister Bruins (VWS) over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg aan de Tweede Kamer de openingszin.

Door: Marieke Zimmerman, Radiologen.nl

In de eerste brief van december 2018 gaf de minister aan meer regie te gaan nemen. In de tweede brief van april 2019 werden beoogde wettelijke verplichtingen om te digitaliseren, een concept Roadmap en een wetswijziging met betrekking tot de toestemmingseis aangekondigd. In de derde brief beschrijft de minister zijn aanpak en de verwachtingen die hij heeft van leveranciers en het veld. Hierbij wordt het programma Twiin genoemd als één van de vier programma's die werken aan de voorwaarden voor de elektronische gegevensuitwisselingen die zijn opgenomen op de concept Roadmap.

Twiin neemt de functionele vereisten van de NVvR aan landelijke beschikbaarheid van radiologische beelden en verslagen als uitgangspunt. Momenteel worden deze vereisten verder uitgewerkt en verdiept als basis voor mogelijke oplossingsrichtingen. In het najaar worden hiervan de (eerste) resultaten verwacht.