bijeenkomst
20 februari 2020
Op donderdag 20 februari vond de eerste informatiebijeenkomst plaats voor het project Twiin DVDexit. Tijdens deze ochtend zijn leveranciers geïnformeerd over de doelstellingen van Twiin en DVDexit, de rol van VZVZ, het belang voor het zorgveld en het selectieproces om uiteindelijk tot een leverancier te komen voor het landelijk digitaal uitwisselen van beelden en verslagen via een beeldportaal.

Het programma Twiin heeft als doel om beelden en verslagen landelijk beschikbaar te maken en digitaal uit te wisselen tussen zorginstellingen. Momenteel vindt uitwisseling nog vaak plaats via DVD’s. Een eerste doel is om de uitwisseling van radiologiebeelden en verslagen per DVD in 2020 te vervangen door een laagdrempelig en veilig digitaal alternatief. DVDexit is binnen Twiin het project om dit te bereiken. Hiervoor is een selectietraject gestart om te komen tot een oplossing voor het uitfaseren van de DVD’s

presentaties

Presentaties

Peter van der Vorm, leveranciersmanager bij VZVZ, vertelt over de rol van VZVZ. Een korte video maakt duidelijk dat VZVZ geen IT-leverancier is, maar juist een regierol heeft bij de samenwerking tussen verschillende partijen.

Hans Mekenkamp vertelt over het programma Twiin, de lange termijn visie en de duurzame oplossing, waarbij informatie over meerdere zorgtoepassingen uitgewisseld kan worden. Hiervoor ontwikkelt Twiin een architectuur en afsprakenstelsel (of hergebruikt bestaande) en aansluiting op gemeenschappelijke voorzieningen via knooppunten.

Marieke Zimmerman, directeur bij de NVvR onderstreept het belang van een tijdlijn binnen de werkomgeving van de radioloog, met als eerste stap het landelijk digitaal uitwisselen van beelden via een beeldportaal, waardoor DVD's niet meer nodig zijn.

Als laatste legt Richard Heijne den Bak de selectieprocedure uit om tot een oplossing en leverancier te komen voor een landelijk beeldportaal.

De presentatie is hieronder te downloaden. De selectieprocedure is op te vragen via dvdexit@vzvz.nl.

VZVZ faciliteert en verbindt, met als doel betere gezondheid en zorg. Doordat de juiste informatie veilig en op het juiste moment toegankelijk is voor de juiste mensen.