Foto van Milo uit vlog
20 januari 2022
Het jaar 2021 is voorbij. Een jaar waarin het Twiin project Knoop. de huidige situatie rondom XDS-netwerken in kaart bracht. We hebben met zorgaanbieders, regio’s, RSO’s en leveranciers om de tafel gezeten en gesproken over afspraken die nodig zijn om onderling gegevens uit te wisselen. Tijdens deze gesprekken is inzicht verkregen in de overeenkomsten en verschillen in regionale afspraken ten opzichte van het Twiin Afsprakenstelsel. Deze inzichten hebben we in Knoop. vertaald naar concrete producten die we oppakken in samenwerking met zorgaanbieders, RSO’s, regio’s en leveranciers.

Naar het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 beta

Het project Knoop. wil bruikbare producten opleveren om zo de eerste stappen te zetten tot gegevens uitwisseling. Een eerste stap is een model samenwerkingsovereenkomst. Knoop. heeft deze overeenkomst samen met UMC Utrecht, Prinses Maxima Centrum, UMCG en Amsterdam UMC opgesteld. Ieder product dat Knoop. oplevert, bevat afspraken op één of meer onderwerpen, die helpen borgen dat we gezamenlijk stappen zetten naar landelijke gegevensuitwisseling. We moedigen onze partners daarom aan om onze producten in de gaten te houden en te kijken hoe die zijn in te passen in de eigen omgeving, wanneer die beschikbaar komen.

De model overeenkomst is zo'n product en herbruikbaar voor andere gegevensuitwisselingen in de eigen omgeving en is op te vragen bij Twiin door te mailen naar info@twiin.nl.  

Waarom opvragen? Denk aan tijdwinst, uniformiteit en je bereidt je voor op nationale uitwisseling. In de bovenstaande vlog van Milo krijg je meer informatie over deze modelovereenkomst, of kijk voor meer details over inhoud, nut en noodzaak ook de vlog van Geranne. 

Naar de vlog van Geranne

Voor volgende producten kijken we nu samen met onze partners naar onderwerpen zoals metadata (in samenwerking met NICTIZ), BSN verificatie/validatie, standaard logging rapportageformats en meer.

Allemaal concrete onderwerpen die aandacht verdienen om tot nationale uitwisseling te komen. En met de pragmatiek van Twiin krijgen producten direct ook hun plek in het Twiin Afsprakenstelsel, waarmee we de continuïteit borgen.

Technisch zijn al veel stappen gezet, maar voor de juiste nationale afspraken om veilig en vertrouwd op landelijke schaal te kúnnen en mógen uitwisselen, zijn we nu samen aan zet.

Kortom: de wegen en rotondes zijn aangelegd, laten we nu de verkeersregels gaan toepassen.