Vipp5
7 juli 2022
De afgelopen maanden hebben in opdracht van VIPP 5 drie instellingen meegedaan aan pilots voor het uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) volgens de afspraken van het Twiin Afsprakenstelsel. Een interessante proef waarbij veel is ontdekt en geleerd. Al deze inzichten en conclusies zijn gebundeld in een eindrapport.

De deelnemende instellingen, Sint Maartenskliniek, Diasoft en Reumazorg ZWN/MI Consultancy hebben in de testomgeving van Twiin verschillende uitwisselconcepten en standaarden beproefd. Het UMCG heeft materiaal aangeleverd waarmee kon worden getest.

Dat de vooraf gestelde ambities niet volledig gerealiseerd zijn, maakt deze pilot extra relevant en zorgt voor heldere inzichten in het vervolg. Alle bevindingen zijn tijdens de looptijd van de pilots besproken met diverse stakeholders en EPD-leveranciers en zijn voor VIPP5 input geweest om de gewenste koers voor module 3 te bepalen.

 

Alle conclusies, inzichten en uitdagingen lees je terug in het eindrapport.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Twiin-pilots kan je je per e-mail richten tot teamleider BgZ Twiin Saskia van Es.