Paul Hoogland

Hergebruiken van wat al goed werkt staat bij Twiin voorop

Goede beeldbeschikbaarheid is essentieel in de zorg. Niet voor niets is een belangrijk uitgangspunt voor Twiin ‘de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment’. “Uiteindelijk werken we toe naar een tijdlijn waarop zorgverleners medische gegevens uitwisselen met elkaar én met patiënten. Maar dat duurt nog even.” Paul Hoogland, projectleider beeldbeschikbaarheid en pilots, werkt met zijn team hard aan een tussentijdse oplossing.

In 2018 slaan tien gezondheidszorgorganisaties de handen ineen om veilig medische gegevens uit te kunnen wisselen, met elkaar én met patiënten. Onder de naam Twiin starten we met het ontwikkelen van meerdere oplossingen die op korte termijn effect hebben. Zoals BeeldDiirect, met als doel de dvd’s de zorg uitkrijgen. En een structurele lange termijnoplossing, om het werk van zorgverleners te vereenvoudigen. Denk aan het structureren van de gegevens van een patiënt op datum, binnen de eigen werkomgeving; de tijdlijn.

Beschikbaar maken versus uitwisselen

Zorgverleners willen in bepaalde gevallen alle beelden en verslagen van patiënten kunnen inzien. Ongeacht welke zorginstelling ze heeft gemaakt. Dit kan door de gegevens van verschillende zorginstellingen beschikbaar te maken binnen een tijdlijn. Het gaat nog even duren voordat de tijdlijn volledig is gerealiseerd. In de tussentijd is het beeldportaal BeeldDiirect ontwikkeld. Hiermee kunnen beelden en verslagen al wel landelijk digitaal uitgewisseld worden. BeeldDiirect vervangt het branden en versturen van dvd’s, maar is nog niet in een complete tijdlijn te benaderen vanuit het EPD of PACS.

Tijdlijn van beelden en verslagen

Tijdlijn simuleren

“In de toekomst wordt alle informatie aangeboden op de Tijdlijnvoorziening”, schetst Paul de toekomst waar Twiin naar toewerkt. “De metadata van een onderzoek komt in een landelijk register te staan. Daarmee kan een ziekenhuis een tijdlijn opbouwen van alle onderzoeken van een patiënt in chronologische volgorde. Een radioloog ziet dan dus niet alleen de beelden die in zijn ziekenhuis zijn gemaakt. Hij of zij ziet ook de (in eerste instantie radiologische) onderzoeken die door andere zorgverleners zijn gemaakt. Alles van die ene patiënt staat bij elkaar.”

Testen van de tijdlijn

Hoewel de Tijdlijnvoorziening nog niet bestaat, gaat Twiin de beeldbeschikbaarheid wel testen. “Dat doen we door de voorziening te simuleren in het testsysteem InteropLAB. Je valideert dan alle berichten vanuit de applicatie van het ziekenhuis en test of de respons goed verwerkt wordt. Dat is een technisch proces, met leveranciers, waar in principe geen ziekenhuis aan te pas komt. Al zullen we zorginstellingen er natuurlijk wel bij betrekken. Want ze hebben groot belang bij een goede uitkomst.”

Hergebruiken van bestaande netwerken

Dat de tests essentieel zijn voor landelijke beeldbeschikbaarheid die Twiin nastreeft, steekt Paul niet onder stoelen of banken. “Het is een belangrijk onderdeel op weg naar de Twiin-tijdlijn. Daarbij wil ik benadrukken dat we niet opnieuw het wiel uitvinden. We hergebruiken en verbeteren juist wat er al is. Via de knooppuntengedachte brengen we de bestaande (regionale) netwerken in kaart en koppelen we ze aan elkaar.”

Landelijk afsprakenstelsel

Via een knooppunt zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar. Een knooppunt zal voldoen aan alle afspraken uit het afsprakenstelsel, wat Twiin ontwikkelt. Hierbij maakt Twiin zoveel mogelijk gebruik van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren. “In zo’n afsprakenstelsel spreek je af op welke manier je met elkaar communiceert en in welke taal je dat doet. Dat betekent dat je bij iedere regio die aansluit een conversie krijgt van de huidige naar de nieuwe inrichting. We begrijpen heel goed dat dat lastig is. Zeker als er recent nog investeringen op dat gebied zijn gedaan. Maar een landelijk dekkend netwerk is voor iedereen een vooruitgang.”

Internationale standaarden gebruiken

“Binnen Twiin doen we alles volgens internationale standaarden, zoals de IHE-profielen”, legt Paul uit. “Dus als je een beeld van A naar B brengt, dan doe je dat op een afgesproken wijze. We hebben de hele architectuur zo ingericht dat leveranciers niets hoeven te ontwikkelen, maar zich kunnen richten op het aanpassen van instellingen. En als ze al iets moeten ontwikkelen, dan is dit door het gebruik van internationale standaarden ook direct bij elke klant te gebruiken. In de testfase voor de beeldbeschikbaarheid toetsen we of alle leveranciers dat kunnen, zodat zorginstellingen zelf niet voor verrassingen komen te staan. In de handleiding waar we nu aan werken, staan vier use cases beschreven waar we op toetsen. Bijvoorbeeld dat een onderzoek na akkoord van de radioloog moet kunnen worden aangemeld en geregistreerd op de Tijdlijnvoorziening.”

Paul Hoogland

60/40

Twiin ontwikkelt de Tijdlijnvoorziening iteratief, via een agile methode. Paul: “Dat houdt in dat we niet eerst alles uitdenken en dan pas testen en in productie brengen. Als we voor zestig procent hebben uitgedacht hoe de inrichting van Twiin zou moeten werken beginnen we al met beproeven hiervan. We komen tijdens het leerproces steeds nieuwe vraagstukken tegen. Bij elke test lopen we tegen dingen aan, waarover we landelijke afspraken moeten maken. Zo draagt elke test-case bij aan het succes.” Om zo veel mogelijk vraagstukken te tackelen, vindt Paul de regionale spreiding heel belangrijk. “Voor voldoende draagvlak trouwens ook. Want we willen voorkomen dat een deel van Nederland de afspraken bepaalt, omdat we daar toevallig zijn gestart.”

Meedoen aan een testcase? Meld ‘m aan!

Wij komen graag in contact met organisaties die willen meedoen met de testen van de Tijdlijnvoorziening. Dat mogen ziekenhuizen en zorginstellingen zijn, maar ook RSO’s. Vooralsnog gaat het om het uitwisselen van radiologische beelden. Met de juiste mensen kijken we of het een haalbare zaak is die voldoende uitdagingen biedt om het pad naar de Twiin-tijdlijn nog beter te bewandelen.

Meedoen