Interview Ronald Reijnierse, projectmanager Diagnostiek voor U

“Er is niks mooier dan dat bij spoedgevallen de beelden eerder in het ziekenhuis zijn dan de patiënt. Dat levert een belangrijke tijdwinst op. Maar ook in de aanloop naar een gepland consult is het prettig als de zorgverlener de beelden vooraf al heeft kunnen bekijken. Een meegenomen of opgestuurde dvd inlezen is een administratief traject dat altijd langer duurt dan gewenst. Met het project DVDexit van Twiin besparen we alle betrokken partijen een hoop moeite en ellende.”

Ronald Reijnierse is projectmanager bij Diagnostiek voor U en positief over uitwisseling met Twiin. Maar ook het grote doel, gegevensbeschikbaarheid, houdt hij goed in de gaten. “Gegevensbeschikbaarheid is een van de doelstellingen waarmee we onze dienstverlening willen verbeteren. Maar de benodigde XDS-verbinding met ziekenhuizen realiseren, is een technisch zwaarder project. Daarom zien we het uitwisselen van gegevens met Twiin als tussenoplossing, als vliegwiel. Zodat steeds meer zorgverleners ervaren hoe prettig het is om gegevens digitaal paraat hebben op het gewenste moment.”

Snel implementatietraject

“De techniek is niet nieuw, alleen door het landelijk vanuit Twiin op te zetten, kun je het bijna niet negeren.” Want waarom zou je niet meedoen, vraag Ronald zich hardop af. “Natuurlijk zullen er instellingen zijn die daar een goed antwoord op kunnen geven, maar wij zien de ziekenhuizen in onze omgeving gelukkig aanhaken. Zelf waren we al vroeg in het traject betrokken en konden snel en via korte lijnen schakelen met leverancier Alphatron. Voordeel voor ons is uiteraard dat wij alleen maar beelden sturen, we hoeven niets op te halen en op te slaan.”

Afspraken maken met de ziekenhuizen

Technisch was het volgens Ronald dus redelijk makkelijk om bij het project DVDexit aan te haken. Toch worden er nog steeds aardig wat dvd’s verstuurd. “Je merkt in de praktijk dat ziekenhuizen er nog niet helemaal klaar voor zijn. Zij moeten techniek en het proces nog inregelen in afstemming met Alphatron. Daarom houden we nauw contact met ‘onze’ ziekenhuizen. We bespreken bijvoorbeeld hoe het proces ingeregeld kan worden in het belang van de patiënt. Door het van alle kanten te bekijken kunnen wij inspelen op behoeften en waar mogelijk eventueel aanpassingen doen in ons proces. Dat betekent helaas wel dat we nu nog weinig digitaal versturen. Pas als de ziekenhuizen er klaar voor zijn, kunnen we opschalen. Daar kijk ik erg naar uit.”

In control met rechten en rollen

“Of wij tot nu toe iets aan ons proces hebben veranderd? Eigenlijk niet”, gaat hij verder. “Voorheen was het studie selecteren, naar de export slepen, dvd branden, dvd verpakken, postzegel erop, naar de postkamer of direct met de patiënt meegeven. En dan legt die dvd vervolgens een hele route af bij de ontvangende kant, waarop wij geen invloed hebben. Nu gaat het sneller en ben je meer ‘in control’. Vanuit ons PACS sturen we de beelden naar ‘Twiin’. In Twiin selecteer je vervolgens het juiste ziekenhuis of de instelling. Bij ons kunnen een aantal medewerkers deze taken verrichten, dat is met rollen en rechten geregeld. En hoewel we wettelijk gezien niet naar de toestemming hoeven te kijken, omdat er een behandelrelatie is, doen we dat toch.”

Standaardiseren van het proces

“Uit de gesprekken met informatiemanagers bij omliggende ziekenhuizen, merk ik dat men daar nadenkt over het inregelen van het proces. Ieder ziekenhuis kijkt er op zijn eigen manier naar. De een heeft één inbox en distribueert vanuit daar. Een ander heeft per discipline een mailbox. Weer een ander was al aangesloten en staat al in de lijst en is daardoor automatisch onderdeel van Twiin inclusief het proces dat daar dan bij hoort. Die proceskant zou aangescherpt mogen worden, zeg ik als positief-kritische noot. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe Twiin de ziekenhuizen daarin gaat begeleiden. Of ze met een soort format gaan komen, bijvoorbeeld.

Omdat wij beelden naar vijf, zes ziekenhuizen sturen, zou het voor ons ook handig zijn als er een eenduidige manier van opsturen wordt vastgelegd. En dat de ontvangende mailboxen ook overal hetzelfde heten. Dus niet bij de een RAD, de ander Beeldvorming en weer een ander Algemeen. Gelukkig zijn de mensen die betrokken zijn bij de inrichting, vaak ook heel betrokken bij het standaardiseren van de zorg en de zorgprocessen. Ze lijken elkaar daar wel in te vinden.”

XDS-promotie

Ronald ziet volop kansen in het digitaal beschikbaar maken van gegevens en steekt dan ook veel energie in het meedenken met de ziekenhuiskant. Hij verwacht dat alle ziekenhuizen eind dit jaar gebruik maken van Twiin voor het uitwisselen van gegevens. “De stap naar XDS-verbindingen gaat wat langer duren. Via elk haakje wat ik vind, probeer ik XDS te promoten. Twiin is daar natuurlijk ook mee bezig. Hoe meer voorbeelden we daarvan in de praktijk gaan zien, hoe meer het gaat ‘vliegen’, verwacht ik.”

Over Diagnostiek voor u

Diagnostiek voor u is een van de grotere huisartsenlaboratoria van Nederland. Diagnostiek voor U realiseert per jaar voor bijna 600.000 bezoekers bijna 4 miljoen laboratoriumanalyses, ruim 60.000 functieonderzoeken, 30.000 echo’s en 15.000 röntgenfoto’s in de eerste lijn.  Komt er iets uit het onderzoek dan wordt dit aan de aanvrager gerapporteerd die vervolgens zelf kan behandelen of verwijst naar de tweede lijn. Met deze dienstverlening draagt Diagnostiek voor u bij aan het principe ‘de juiste zorg op de juiste plek’. “Bij ons gaat het om hoge kwaliteit, maar ook een hoge productie. Efficiency is dus heel belangrijk. Daar gaat DVDexit enorm aan meewerken”, aldus Ronald Reijnierse, klinisch informaticus i.o. en projectmanager bij Diagnostiek voor u.