Informatie delen en gemeenschappelijke voorzieningen gebruiken

Twiin zal gebruik gaan maken van knooppunten. Zorginstellingen sluiten aan op een knooppunt voor het delen van gegevens met elkaar en de patiënt. Via een knooppunt komen ook gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld een voorziening voor toestemming.
Knooppunten in Nederland

Knooppunt worden

Elke organisatie die voldoet aan een set van voorwaarden, kan een Gecertificeerd Twiin Knooppunt worden. Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden die specifiek zijn voor een bepaalde zorgtoepassing. Deze aansluitvoorwaarden worden op dit moment beproefd in pilots.

Aansluiten op een knooppunt

Zorginstellingen die gegevens willen delen met andere zorginstellingen en de patiënt, kunnen aansluiten op een knooppunt. Dit doen zij in overleg met hun eigen leverancier.