Rol van de klankbordgroepen

De klankbordgroepen zijn er voor de werkgroep architectuur en afspraken. De klankbordgroepen zijn breder opgezet en vertegenwoordigen de aangesloten organisaties.

Tevens nemen aan de klankbordgroepen zogenaamde domeinspecialisten deel. Dit zijn personen die niet een deelnemende organisatie vertegenwoordigen, maar kennis hebben van een bepaald domein, zoals bijvoorbeeld informatiebeveiliging of privacy.

Klankbordgroepen beoordelen producten, toetsen of het bruikbaar is en of er voldoende draagvlak voor is. Als de klankbordgroep een product positief  beoordeeld heeft, kan het door richting stuurgroep en/of adviesraad.