De klankbordgroep leveranciers wordt ingezet om eenduidig met leveranciers te communiceren.

Mogelijk komen er meerdere klankbordgroepen omdat er meerdere typen leveranciers zijn. Leveranciers spelen een rol bij de oplossing. Vroegtijdig met elkaar in overleg gaan om te horen waar de leveranciers behoefte aan hebben is belangrijk. Daarnaast zal het programma Twiin ideeën en producten toetsen bij de leveranciers op een soortgelijke manier als in de andere klankbordgroepen.