De inhoudelijke klankbordgroep Beeldbeschikbaarheid is ingericht om specifieke vragen van de werkgroep architectuur en afspraken te beantwoorden. In deze klankbordgroep kunnen vragen uitgebreider besproken worden en kunnen de werkgroepen sneller van input worden voorzien om door te gaan.

Antwoorden op vragen of, hiermee samengaand, het maken van keuzes (voorbereid door werkgroep) zijn vaak een verdieping van eerder opgestelde functionele vereisten. Daarom wordt de adviesraad Beeldbeschikbaarheid ingezet om deze keuzes te bevestigen. Omgekeerd kunnen er vragen ontstaan in de adviesraad Beeldbeschikbaarheid die verder worden uitgewerkt in de inhoudelijke klankbordgroep, waarna het antwoord weer terugkomt in de adviesraad Beeldbeschikbaarheid voor het maken van een keuze.