rediologiebeelden
De eerste iteratie van de Twiin-pilot is afgerond. Hoe hebben deelnemende leveranciers deze eerste stap ervaren? Wat zijn ze tegen gekomen? We vragen het aan Enovation, Sectra en Agfa HealthCare. Deze laatste bijt de spits af met Johan Hendrickx, Europe & International Business Manager Enterprise Imaging IT.
John Hendrickx

Hoe heb je de pilot ervaren?

“De tests zijn allemaal vrij soepel verlopen. Dat de testomgeving van het InteropLAB gebaseerd is op Gazelle heeft daar aan bijgedragen. Gazelle is het platform dat we kennen van de connectatons waaraan we jaarlijks deelnemen. In dat opzicht was het voor ons geen onbekende omgeving of moeilijke oefening. Via InteropLAB werk je wel volgens een ietwat theoretische benadering. Ik denk dat we bij de implementatie nog wel tegen dingen aan zullen lopen die niet getest konden worden. Je krijgt straks te maken met verschillen in de individuele configuratie. Een goed voorbeeld is de manier waarop aan rapportage gedaan wordt. Sommige huizen doen dat PACS-based, andere ziekenhuizen doen dat met het RIS, of EPD. Dat zorgt ervoor dat aanmelden van de verschillende objecten via verschillende routes gaat. Dat is natuurlijk moeilijk te testen in het InteropLAB.”

Wat hebben jullie intern aan processen moeten veranderen?

“Niet zoveel eigenlijk. Wij hebben in ons hoofdkwartier ook testomgevingen die we te allen tijde opzetten. Ook in de cloud. Voor deze test hebben we een specifieke inrichting opgezet. Het was voor ons eigenlijk vrij straightforward, business as usual.”

Hoe is de samenwerking met Twiin verlopen?

“Twiin pakt het goed en gestructureerd aan. Ze geven regelmatig feedback en vragen ook regelmatig feedback van ons. En als we bij de test zelf een vraag stellen dan wordt daar altijd zeer snel en accuraat op geantwoord. Ik denk ook dat ze de juiste mensen bij elkaar hebben gezet.”

Welke onverwachte dingen zijn jullie tegengekomen?

“Geen onverwachte dingen. In de toekomst moeten we wel rekening houden met de specifieke implementatie bij ziekenhuizen. Daar zullen we nog wel wat onverwachte zaken kunnen tegenkomen. Daarnaast is er wat discussie geweest of beeldbeschikbaarheid meer is dan radiologie. Ook andere afdelingen die beelden maken willen die op termijn uitwisselen. Dan loop je tegen een aantal andere zaken aan, omdat de beelden dan niet gemaakt zijn door radiologie. Uiteindelijk draait het om een future proof platform waarop iedereen met beelden kan werken. Gefaciliteerd door een stabiele onderliggende infrastructuur.”

Waar wringt de schoen?

“We hebben als Agfa een centrale viewer die veel meer kan dan alleen maar radiologiebeelden bekijken. Die willen andere afdelingen ook gebruiken. Daarnaast heb je te maken met andere leveranciers die andere componenten in het proces leveren. En dan is er nog de strategie van het ziekenhuis. Vaak is er een voorkeur voor een ziekenhuisbrede infrastructuur. Het gevolg is een mix met verschillende modules, oplossingen en componenten die op ziekenhuisniveau al moeilijk te integreren zijn. Laat staan dat je dat dan moet gaan uitwisselen met anderen.”

Welke successen hebben jullie behaald?

“Het is goed te zien dat uitwisseling van gegevens in Nederland structureel wordt aangepakt. Zowel regionaal als landelijk is gegevensuitwisseling zeer belangrijk om de zorg voor de patiënt te verbeteren. Want daarmee krijg je een efficiënter gebruik van resources in het ziekenhuis. Zowel technisch als administratief heb je een minder manuele belasting van de mensen. Dat zijn allemaal zaken waar wij graag aan willen meewerken. We zien dat ook als de strategische richting voor Agfa.”

Gebruiken jullie de opgedane kennis bij Twiin nu ook in het buitenland?

“Zeker. We hebben in diverse landen wel projecten mbt uitwisseling van beelden gedaan, maar je kunt wel stellen dat Nederland richtinggevend is of in elk geval voorloopt op andere landen in Europa. Maar ook wereldwijd. Het is daarom voor ons zeker nuttig om deze cases goed te doen en vanuit wereldwijd perspectief op te volgen. Zo kunnen we de ervaring die we hier opdoen ook elders inzetten."

 

Wat is het verschil tussen beelduitwisseling en beeldbeschikbaarheid?

Mark Kruit (neuroradioloog), hoofd ICT Radiologie LUMC en ambassadeur van het eerste uur; Adriaan Blankenstein ( voorzitter Raad van Bestuur VZVZ) en Bas van Vliet, programmamanager Twiin, geven antwoord in het artikel van ICT&Health

Belang beeldbeschikbaarheid voor de zorgverlener