Presentaties, resultaten en conclusies

We kijken terug op een geslaagde gebruikersbijeenkomst. Met 130 deelnemers vanuit 74 ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, werden vraagstukken opgepakt om van het landelijk uitwisselen van beelden en verslagen een succes te maken. De gebruikers droegen vooraf zelf onderwerpen aan die in de 7 deelsessies besproken zijn. De gebruikersgroep heeft een handreiking opgeleverd: Welke onderzoeken te verzenden bij een verwijzing? In deze vlog kijkt projectleider Onno Gabel terug op de dag en deelt de conclusies.
Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.