DICOM

Uitwerking gebruik van BSN in DICOM

Bij gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen is het Burgerservicenummer (BSN) een uniek nummer om de patiënt te identificeren. Twiin adviseert alle deelnemers voor 1 december 2020 te voldoen aan de Richtlijn BSN in DICOM bij het versturen van beelden en verslagen. Dit om verwarring te voorkomen en automatisering mogelijk te maken.

Eenduidige uitwisseling

Volgens de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ dient de uitwisseling van patiëntengegevens tussen zorginstellingen op basis van BSN plaats te vinden. In deze wetgeving is echter niet vastgelegd op welke wijze dit moet worden gedaan. Hierdoor ontstaat in de praktijk verwarring.

De door Nictiz in 2010 opgestelde richtlijn voor uitwisseling van DICOM-beelden op basis van BSN beschrijft in welk veld van het DICOM-bestand het BSN moet worden geplaatst, zodat uitwisseling van DICOM-beelden op een eenduidige wijze kan plaatsvinden. In onderstaand document leest u hoe u dit kunt doen. Bij vragen kunt contact opnemen via dvdexit@twiin.nl

Aanleiding

Momenteel wordt bij het versturen van beelden en verslagen het BSN op allerlei manieren meegestuurd. Het staat op verschillende plekken in het DICOM-bestand of is soms helemaal niet aanwezig. Dit leidt tot diverse problemen. Als het BSN niet op een duidelijke en eenduidige manier wordt meegestuurd, dan is het risico dat er fouten worden gemaakt bij het importeren van beelden en verslagen. Bovendien is door gebrek aan standaardisering verdere automatisering bij het importeren van de beelden in het PACS niet mogelijk.

Lees meer over de richtlijn BSN in DICOM op Nictiz.nl

 

BSN in DICOM