Samen zorgen voor een goed zorgproces. Want bestaande oplossingen voor gegevensuitwisseling staan zo nu en dan op gespannen voet met de functionele behoefte van de eindgebruikers

Ons land kent vele lokale initiatieven rondom het uitwisselen van medische gegevens tussen zorginstellingen. Twiin is in eerste instantie in het leven geroepen om al die initiatieven bijeen te brengen. Zodanig dat we met behulp van standaarden tot een grotere dekking komen.
Rolf Ehrencron

“Maar Twiin is inmiddels meer dan alleen een ´infrastructuurfeestje´. We richten ons heel duidelijk op het bieden van toegevoegde waarde in de zorgprocessen. Dat is het uitgangspunt.”, zegt Rolf Ehrencron. Met ruime ervaring in de ziekenhuisautomatisering werkt Ehrencron nu als productmanager Ziekenhuizen bij VZVZ en is hij in die hoedanigheid betrokken bij Twiin. Over de voortgang van het programma en de betrokkenheid van leveranciers beantwoord hij graag een aantal vragen.

Beeldbeschikbaarheid

De eerste zorgtoepassing van Twiin betreft Beeldbeschikbaarheid. De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) heeft hiervoor een visie ontwikkeld. Ook blijkt het een behoefte te zijn van veel zorginstellingen om juist dit onderwerp op te pakken. “Het zal dan ook geen verrassing zijn deze zorgtoepassing als eerste uit te werken. De visie van de NVvR - een integrale tijdlijn oftewel functioneel een landelijk beeldendossier inclusief verslagen - gebruiken we als vertrekpunt. Van hieruit zijn we aan het onderzoeken wat we allemaal nog moeten organiseren en bewerkstelligen”, aldus Ehrencron.

Volgens Ehrencron is het uitwerken van deze zorgtoepassing nog een hele uitdaging, gezien de complexiteit van het onderwerp. “Bestaande oplossingen voor gegevensuitwisseling staan zo nu en dan op gespannen voet met de functionele behoefte van de eindgebruikers. Zij vragen om oplossingen die nog niet mogelijk zijn in huidige systemen. Discussies hieromtrent vinden plaats in onze architectuurwerkgroep.”

Het is de bedoeling dat de Twiin-architectuur en oplossingen inzetbaar zijn voor meerdere zorgprocessen. Gesprekken rondom onder andere eLab, Basisgegevensset Zorg (BgZ), gebooretzorg en e-Overdracht zijn gaande.

Leverancierssessies

Ehrencron: “We organiseren binnen Twiin specifieke leverancierssessies, vooralsnog zijn dit de relevante partijen betrokken bij Beeldbeschikbaarheid. De eerste sessie betrof een kennismaking met het programma Twiin. In de tweede bijeenkomst zijn we dieper ingegaan op de oplossingen die we voor ogen hebben. We hebben de tussenresultaten van de architectuurgroep ingebracht met de vraag welke oplossingsrichting hen het meeste aanspreekt. Een belangrijk vraagstuk hierbij is of we de data centraal wegzetten of juist decentraal bij ziekenhuizen laten.

Verder zijn we snel geneigd – zo blijkt uit de sessies - om alleen vanuit de zorgverlener te denken. Een vraag van een leverancier was bijvoorbeeld waarom we niet vanuit de patiënt redeneren, omdat we dan wellicht tot andere oplossingsrichtingen komen.

Daarnaast hebben we stilgestaan bij de implementatie. Het eindplaatje is niet in een dag gerealiseerd. Dat vraagt om fasering en keuzes. De infrastructuur zelf, het technische deel, is ook aan de orde gekomen. Welke eisen stellen we hieraan om een goede performance van beeldbeschikbaarheid mogelijk te maken? Conclusie van de sessies is, dat we eerst een slag verder moeten met de oplossingsrichtingen en het aantal varianten proberen terug te brengen. Om hierin actief mee te denken, hebben we de leveranciers gevraagd deel te nemen in een klankbordgroep.”

Samen

In Nederland lopen diverse programma´s, zoals al eerder aangegeven in dit artikel, die allemaal te maken hebben met het gestandaardiseerd uitwisselen van medische gegevens. Ehrencron: “Het is dé uitdaging om de diverse programma’s en afsprakenstelsels met elkaar te verbinden met behoud van consistentie en samenhang. Elk initiatief heeft zijn eigen focus en regelt zelden alle aspecten van het interoperabiliteitsmodel. Binnen Twiin maken we voor elke zorgtoepassing afspraken op alle lagen. Niet alleen binnen een programma, maar dus ook tussen de diverse programma´s die ons land inmiddels al kent. We merken dat ook leveranciers hier behoefte aan hebben, met name aan generieke voorzieningen die we niet per programma willen regelen, maar juist landelijk moet organiseren.”

Er is nog genoeg werk aan de winkel als het gaat om zorgcommunicatie. “Met het programma Twiin geven we hier invulling aan en dat doen we samen met de leveranciers”, zegt Ehrencron. “Want, leveranciers spelen een belangrijke rol in het totaalplaatje. Zij leveren uiteindelijk de eindgebruikersfunctionaliteit en/of vullen met hun producten randvoorwaarden in op gebied van infrastructuur en techniek. Daarvoor zijn en gaan we met hen in gesprek. Samen zorgen we voor een goede ondersteuning van het zorgproces.”

 

Twiin

Beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen werken in het landelijke programma Twiin samen aan een oplossing voor eenvoudige en betrouwbare gegevensuitwisseling. De partijen willen zorginformatie over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen digitaal met elkaar kunnen delen, voor zorgverlener en patiënt. De eerste use case (zorgtoepassing in Twiin termen) is landelijke beeldbeschikbaarheid en om dit uiteindelijk te laten landen vindt regelmatig afsemming plaats met leveranciers van zorg-it systemen.

Samenwerkende partijen

VZVZ en RSO NL voeren het Programma uit in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma.