19 december 2019 09:15 - 10:15 | Van der Valk Hotel Utrecht | Winthontlaan 4 -6 3526 KV Utrecht
Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.