13 december 2019 13:06 | Amsterdome | Seineweg 2, 1043 BG Amsterdam
Tijdens het VIPP Forward congres vertelt Han Tanis, directeur Zilveren Kruis en lid van de Stuurgroep Twiin, meer over 'het verzekerd zijn van digitale informatie-uitwisseling'. Twiin speelt hierbij een prominente rol.

Sinds de start van VIPP zijn er 66 patiëntenportalen in gebruik, hebben Nederlanders miljoenen keren geduppt en is online inzage een feit. Op 13 december vieren we de successen van VIPP en kijken we naar de toekomst.

Programma en inschrijven