28 mei 2021 10:30 - 13:00 | Online
Samenwerken aan het landelijk uitwisselen van gegevens. Zorgaanbieders worden uitgenodigd om mee te denken hoe we het Twiin Afsprakenstelsel in de medisch specialistische zorg in de praktijk werkbaar krijgen. Nog geen uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar info@twiin.nl en je ontvangt uiterlijk een week vooraf de inschrijflink voor de deelsessies.

Programma

We geven een korte update over de voortgang en stellen het project eOverdracht voor. Tijdens de deelsessies bespreken we relevante onderwerpen per deelproject. Er is weer veel ruimte voor interactie. Er zijn twee rondes met zes sessies. Je kunt twee sessies per persoon bezoeken.

Deelsessie 1 | Knoop.: welke knooppunten moeten worden doorgehakt?

Op weg naar landelijke beeld- en databeschikbaarheid, wat kun je zelf doen? Met Knoop. vanuit een regionale basis naar landelijke dekking voor beeld- en databeschikbaarheid. Om gegevens rechtmatig én efficiënt te delen, is een technische oplossing noodzakelijk maar niet voldoende. Dat borgen we samen in afspraken en implementatie. Daarbij werken we er ook aan om uitbreiding van je gegevensuitwisseling met een volgend ziekenhuis makkelijker te maken. Wil je nú al uitwisselen met meer ziekenhuizen, maar wil je straks snel landelijk kunnen opschalen? Maak dan nu al gebruik van onze tussenresultaten.

Deelsessie 2 | Autorisatie: hoe gaan we hier binnen Twiin mee om?

In de afgelopen maanden is er vanuit de werkgroep autorisatie een korte inventarisatie gedaan naar hoe autorisatie nu vorm gegeven wordt binnen de ziekenhuizen. Op basis hiervan is beschreven hoe we binnen Twiin met autorisatie om willen gaan. Graag gaan we met u in gesprek over het onderwerp autorisatie. Een interessante sessie voor een ieder die binnen het ziekenhuis bezig is met het vraagstuk van autorisatie en in het bijzonder autorisatie bij uitwisseling.  

Deelsessie 3 | Authenticatie: vereenvoudigd gebruik UZI-pas

In deze sessie wordt ingegaan op het nieuwe gebruik van de UZI-pas. Door het wijzigen van het gebruik van de UZI-pas kan o.a. automatisch het medisch dossier worden bijgewerkt  door het zorgsysteem. We delen de eerste ervaringen vanuit de GGZ  (GGNet). 

Deelsessie 4 | Zijn we al toe aan beeldbeschikbaarheid? De kosten en baten

Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over de toegevoegde waarde van Beeldbeschikbaarheid, en welke inspanningen ervoor nodig zijn om dit te realiseren.

Deelsessie 5 | Verschillende infrastructuren naast elkaar (push en pull)

Met DVDexit hebben we landelijke dekking. Dat is mooi, maar ook een infrastructuur erbij. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Wanneer kies ik welke snelweg? En hoe willen we dat deze wereld er over 3 jaar er uit ziet? Radboud UMC en OLVG delen hun visie.

Deelsessie 6 | Uitwisseling BgZ

Inzicht in ontwikkeling van de zorgtoepassing BgZ (Basisgegevensset Zorg) in Twiin release 0.8 in samenwerking met VIPP5 en de informatiestandaard BgZ. Interactie met deelnemers. Wat vinden de deelnemers van deze ontwikkeling, kansen, bedreigingen en wat kun je nu al doen.

Terugkoppeling deelsessies

De resultaten uit de verschillende deelsessies worden aan het einde kort teruggekoppeld aan iedereen. De presentaties en conclusies worden na afloop gedeeld.

Heb je verder nog vragen? Stuur een mail naar info@twiin.nl.