Samen ideeen bespreken
12 november 2020 14:15 - 17:30 |
Op basis van alle vragen die wij afgelopen weken hebben ontvangen, hebben wij 6 onderwerpen vastgesteld. Deze bespreken we in 2 rondes. Gebruikers kiezen voor elke ronde één deelsessie van een half uur, dus twee in totaal.

Tijdens deze sessies willen we alles weten! Dit doen we met polls.

  • hoe werkt u nu
  • hoe wilt u in de toekomst werken
  • waar denkt u dat landelijke afspraken nodig zijn
  • wat denkt u dat zorginstellingen zelf kunnen regelen en welke rol kan Twiin spelen

Op basis van de uitkomsten van de polls formuleren we, waar mogelijk, gezamenlijk conclusies. Deze koppelen we na afloop van de deelsessies plenair terug. De conclusies vormen de basis van toekomstige samenwerking en ontwikkeling. Zowel tussen zorginstellingen als tussen zorginstellingen en Twiin.

Twiin gebruikers hebben een uitnodiging ontvangen. Wij vragen deelnemers uiterlijk dinsdag 10 november aanwezigheid door te geven (ook als u niet kunt) en de keuze voor twee deelsessies. Elke zorginstelling kan meerdere deelnemers opgeven. De resultaten uit elke deelsessie worden achteraf gedeeld.