Hanne Velthuis, projectleider eOverdracht programma Twiin

Even voorstellen: Hanne Velthuis, projectleider Twiin eOverdracht

eOverdracht is een nieuw project binnen het programma Twiin. Het gaat hier om de overdracht van patiëntgegevens tussen verpleegkundigen. "Uit de evaluatie van de proeftuinen kwam naar voren dan men op de infrastructuurlaag eenduidige afspraken mist. Door het Informatieberaad is toen de vraag gesteld of Twiin dit zouden kunnen invullen. Wij richten ons nu eerst op de uitwisseling tussen de ziekenhuizen en VVT instellingen. We beschrijven het wel zo generiek mogelijk, zodat straks ook andere usecases zoals GGZ of instellingen voor verstandelijk gehandicapten hier gebruik van kunnen maken.” In gesprek met Hanne.

Het curriculum vitae van Hanne Velthuis is lang en gevarieerd. Na haar studie Gezondheidswetenschappen werkte ze achtereenvolgens bij de sectie Klinische Genetica van het Erasmus MC, lange tijd bij farmaceut GlaxoSmithKline en vervolgens als beleidsmedewerker bij patiëntenverenigingen. Uiteindelijk keerde ze terug naar het Erasmus MC als onderzoekscoördinator van het (kinder) MS centrum. Die praktijkkennis zorgt er wel voor dat ze als projectmanager eOverdracht de juiste vertaalslag kan maken tussen de zorgmedewerkers en ICT. “Ik ben vaak de verbindende persoon in projecten. Dat komt bij het project eOverdracht goed van pas.”

Gegevensuitwisseling via XDS en de implementatie van ZorgDomein

“Toen het Erasmus MC overging naar een nieuw EPD, kwam ik voor het eerst in aanraking met IT gerelateerde projecten. Ik zat in verschillende werkgroepen voor het nieuwe dossier. Ook werkte ik aan de ontwikkeling van het portaal waarin patiënten hun medische gegevens konden inzien. Ik was bovendien betrokken bij de implementatie van gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen via XDS en de implementatie van ZorgDomein, de verwijzingen vanuit de huisartsen naar het ziekenhuis. Een heel leerzame periode. Als adviseur bij M&I/Partners en projectleider bij Twiin krijg ik nu de mogelijkheid om alles wat ik daar geleerd heb ook bij andere opdrachtgevers in de praktijk te brengen.”

Belang van landelijke afspraken

“Het was destijds heel lastig de gegevensuitwisseling via XDS tussen ziekenhuizen goed van de grond te krijgen. Technisch lukte het op een gegeven moment wel, maar het maken van afspraken op organisatorisch vlak was ingewikkelder. Ik zag dat alle ziekenhuizen het wiel opnieuw aan het uitvinden waren. Niet alleen op het gebied van patiënttoestemming, maar ook bij het gebruik van UZI passen. Bij Twiin maken wij nu een afsprakenstelsel waar al dit soort zaken in beschreven staat. Dat gaat veel houvast bieden voor de zorgaanbieders en leveranciers. Want het is ontzettend belangrijk dit eindelijk eens goed met elkaar te regelen. Toen ik later informatiemanager werd stond dit onderwerp altijd bovenaan de wensenlijst van artsen en verpleegkundigen!”

Alles op elkaar afstemmen

“Het mooie aan het project eOverdracht is dat we in het kernteam samenwerken met adviseurs van Nictiz, Nuts en de Taskfoce Samen Vooruit (TSV). Samen met de architecten van Twiin schrijven zij mee aan het ontwerp. Aan mij de taak om dit zo te organiseren dat alles op elkaar afgestemd wordt. We moeten consensus bereiken over verschillende deelonderwerpen. De informatiestandaard eOverdracht van Nictiz vormt daarbij het uitgangspunt. Hier is al heel veel uitgewerkt in de afgelopen jaren waar we naar kunnen verwijzen.”

Wat we opleveren

“Tijdens de Kick off met het kernteam hebben we samen gekeken welke delen van het afsprakenstelsel we gaan opleveren. De taken zijn verdeeld en we zijn in groepen aan de slag gegaan voor de uitwerking. De aandacht gaat eerst uit naar de gemeenschappelijke voorzieningen. Denk aan identificatie, authenticatie en de beste manier om te adresseren. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de kwalificatie door leveranciers. Eind augustus levert het kernteam het ontwerp op, met een plan en advies hoe we in de praktijk gaan beproeven. We werken verschillende scenario’s uit. Ik ga ervan uit dat dit zorgaanbieders en leveranciers helpt bij de implementatie van de verpleegkundige overdracht. We werken in kleine stapjes toe naar een situatie waarin verpleegkundigen in verschillende organisaties met weinig handelingen alle informatie naadloos kunnen overdragen.”