Onno Gabel - Projectleider DVDexit

"Gewoon lekker gebruiken. Dat geeft ruimte voor andere prioriteiten, zoals beeldbeschikbaarheid. En met pull kunnen we niet alleen beelden, maar álle relevante gegevens uitwisselen." antwoordt Onno Gabel.

In een serie vlogs geven de projectleiders van Twiin antwoord op de vraag wat nodig is om te komen tot het landelijk delen van gegevens. Want samen zijn we verantwoordelijk voor een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren en afspraken over de verschillende infrastructuren heen. Waar mogen we jou voor wakker maken?