Interview Wouter Veldhuis, radioloog UMC Utrecht

“We werken al 10 jaar aan beelduitwisseling. Het is nu voor het eerst dat iets echt werkt. Daarom zijn wij in het UMC Utrecht zo blij met Twiin en DVDexit. Niet voor niets hebben inmiddels 74 ziekenhuizen ingestemd: zo willen wij werken.” Radioloog Wouter Veldhuis vergelijkt Twiin weleens met een groepswhatsapp. “Als je er alleen in zit, heb je er niets aan. Doet iedereen mee, dan gaat het vliegen.”

Wouter steekt zijn enthousiasme voor DVDexit en Twiin niet onder stoelen of banken. “Van Twiin gaan mijn ogen twiinkelen”. Naast het succes van DVDexit, ziet Wouter potentie voor wat in feite een Nederlands radiologie-netwerk is. “Denk eens wat je kunt bereiken als je rondom het Twiin netwerk een community bouwt. Een netwerk dat je gebruikt voor een functionele verbinding tussen ziekenhuizen, bijvoorbeeld voor gestructureerde verslaglegging. Dan kunnen teams van radiologen, onder auspiciën van de NVvR, binnen de Twiin community werken aan verslag-templates. Die templates worden dan, net als de beelden, beschikbaar gesteld via het Twiin netwerk. De PACS software trekt ze daar direct vandaan. Je hebt zo altijd de meest actuele versie.

Nu Twiin de beroepsgroep mee heeft, kun je dit soort trajecten opzetten. Je begint in kleine groepen en bouwt dat langzaam uit. Zonder dat je het in een keer voor de hele radiologie tegelijk moet regelen. Voor je het weet ben je dan ook klaar voor complexere dingen zoals intelligente verslag templates. Kijk maar eens hoe de pathologen dat in PALGA hebben geregeld.”

Kansen en bedreigingen

Toch heeft Wouter ook een uitgesproken zorg. Hij is bang dat door de steeds breder wordende scope van Twiin, DVDexit en het realiseren van de tijdlijn ondergesneeuwd raakt. “Het is niet voor niets bij radiologisch beeldmateriaal begonnen. Snel en zorgvuldig beelden uitwisselen is van levensbelang voor betere zorg aan onze patiënten. We hebben er met DVDexit snelheid in gekregen. Voor blijvend succes en aanstuurbaarheid in de toekomst is focus cruciaal. Zeker als in de toekomst aanpassingen nodig zijn. Met 100 partijen die 'meeregeren' komt alles uiteindelijk knarsend tot stilstand. Het is prima als andere uitwisselingsdoeleinden meeliften op het succes van Twiin, maar doe dat dan in parallelle trajecten.”

Gevoelig voor politiek

 “Wat ik het liefst zou zien? Dat je een Twiin hebt voor radiologische beelduitwisseling en parallelle Twiins (twins :-) voor andere uitwisseling. Die je daarna aan elkaar koppelt. Een van de redenen dat het nu zo goed werkt is dat bij aanvang een goede selectie is gedaan, waarbij één leverancier is gekozen. Het kiezen voor één leverancier ligt politiek gevoelig. Hoe breder je Twiin nu gaat trekker, hoe gevoeliger je wordt voor politiek. Daar zie ik echt een risico in. De ogen van radiologen en nucleair geneeskundigen gaan nu twinkelen van Twiin. En als je iets moois in handen hebt, heb je ook wat te verliezen. Dat is niet erg, maar we blijven wel opletten.”

De zorg aan het roer

“Ik hoor weleens dat we EPD leveranciers denken dat we met Twiin in hun vaarwater zitten. Ik ben juist blij met de positie van Twiin, want de zorg staat nu aan het roer. Bedrijven die hun business model zien veranderen, hebben uiteindelijk baat bij een goede uitwisseling in Nederland. Zeker als ze inzien dat Twiin de afspraken maakt, maar dat zij verantwoordelijk blijven voor de technische inrichting. We hebben elkaar absoluut nodig om samen de zorg te verbeteren.”

Kansen voor AI

Twiin is ook goed voor de integratie van AI. Want daar is volgens Wouter in de toekomst veel winst te behalen voor radiologen. “Dat dit snel winst op kan leveren heeft nog niet iedereen scherp op het netvlies. We zien steeds meer Amerikaanse algoritmes en AI-software op ons afkomen. Het liefst wil je die algoritmes valideren voor de Nederlandse zorg, maar dat is veel werk. Door te werken aan structured reporting komt dat doel wel binnen handbereik. Zodra radiologen op nationale schaal samenwerken, heb je binnen de kortste keren voldoende data om dit soort algoritmes te valideren. Of zelfs te finetunen voor de Nederlandse patiënt. Samenwerken is dan voornamelijk gewoon je eigen werk doen, maar waar het kan met dezelfde gestructureerde verslag template. Faciliteer je dat landelijk via Twiin, dan breng je de hele beeldvormende zorg naar een hoger plan.”