Sylvia neemt eigen beelden in ontvangst

Als patiënt moet je kunnen beschikken over je eigen medisch dossier

“Vandaag is geschiedenis geschreven en heeft in elk geval deze patiënt weer een stuk meer regie op haar eigen gegevens." zegt Sylvia Veerenschild wanneer zij tijdens het Congres PACS: AI & IA als eerste patiënt de beelden van haar eigen mammografie ontvangt met Twiin.

Niet alleen inzage maar ook een afschrift (download) zoals de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg dit regelt. De functionaliteit is in de loop van volgend jaar beschikbaar voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn op het project DVDexit van Twiin.

De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt

Ook in het afsprakenstelsel heeft gegevensuitwisseling met de burger/patiënt een vaste plek. Met de online toestemmingsvoorziening Mitz, maar ook door afstemming met en aansluiting op het programma MedMij.