Van selectie tot implementatie

Begin 2020 is besloten om als eerste stap richting Beeldbeschikbaarheid kosteloos een portaal aan te bieden aan zorginstellingen voor het uitwisselen van beelden en verslagen. Dit portaal vervangt het gebruik van de dvd. Ggevens mogen in het kader van de behandelrelatie (WBGO) uitgewisseld worden. Het portaal krijgt een adresboek waarin alle aangesloten zorgverleners te vinden zijn. De uitvoering van het selectie- en aansluittraject ligt in handen van het projectteam DVDexit.

Onder de naam DVDexit is een project gestart om één leverancier te selecteren die voor langere tijd een portaal kan leveren. Het eerste kwartaal van 2020 is een helder en transparant selectietraject doorlopen, waarbij zorgkoepels en eindgebruikers nauw betrokken zijn.

Op 20 april is een leverancier geselecteerd voor het leveren van het beeldportaal. Meer hierover leest u in het persbericht Landelijk uitwisselen van beelden en verslagen weer een stap dichterbij.

De laatste fase van het project DVDexit omvat het aansluiten van alle ziekenhuizen in Nederland, om zo tot een landelijke dekking te komen. Hiervoor is een landelijk aansluitteam gevormd welke contact opneemt met de verschillende ziekenhuizen.

Ook aansluiten?

Maak een afspraak

 

 

Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Bestand downloaden

Vul uw naam en e-mailadres in om dit bestand te downloaden

Twiin schaalt op naar meerdere zorgtoepassingen

Met Twiin kunnen zorgverleners in de toekomst met elkaar én met patiënten landelijk ook andere medische gegevens beschikbaar stellen en/of uitwisselen. Naast het portaal ontwikkelt Twiin een landelijk afsprakenstelsel met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. Deze afspraken worden geborgd binnen een Twiin knooppunt. Via een Twiin knooppunt kunnen zorgaanbieders informatie delen met elkaar en de patiënt. Een knooppunt ontsluit ook gemeenschappelijke voorzieningen zoals Mitz voor toestemming.