Wat zijn de kosten voor integratie in de eigen werkomgeving?

Twiin heeft met alle PACS leveranciers gekeken wat nodig is voor integratie in de eigen werkomgeving. Elke PACS-leverancier heeft hier een werkwijze op ontwikkeld, zodat voor zorginstellingen helder is hoe een koppeling per integratieniveau werkt en welke kosten dit eventueel met zich meebrengt. De zorginstelling stemt dit zelf af met de PACS-leverancier.

Wat gebeurt er wanneer de tijdelijke oplossing om beelden en verslagen uit te wisselen stopt?

Na de initiële looptijd van twee jaar heeft VZVZ de mogelijkheid om het contract telkens met zes maanden te verlengen. Indien de duurzame oplossing van Twiin (beeldbeschikbaarheid) de functionaliteit kan overnemen zal de overeenkomst worden opgezegd. Ziekenhuizen behouden dan het recht om met Alphatron te bespreken of en in welke vorm zij de dienstverlening willen continueren.

Waar vind ik technische documentatie?

De technische documentatie is terug te vinden in bijlage 3 en 4 die u via het aansluitteam ontvangt.

Kan ik een demo krijgen?

Wanneer nodig voor besluitvorming komen wij graag een demo en een toelichting geven. Een demo kunt u aanvragen via het aansluitteam.

Wat heb ik nodig voor de (virtuele) server?

De specificaties (hardware en OS) van de benodigde VM server (integratieniveau 3 of 4) staan beschreven in bijlage 4. Deze bijlage is verkrijgbaar via het aansluitteam.

Welke rollen zijn er voor het uitwisselen van beelden en verslagen?

Bij integratieniveau 3 en 4 (verzenden en/of ontvangen via de lokale gateway) bestaan de rollen beheerder en gebruiker. De beheerder kan gebruikers aanmaken, wijzigen en verwijderen. De gateway kan voor gebruikersbeheer worden gekoppeld aan het lokale Active Directory (AD) en gebruik maken van AD-groepen.

Bij integratieniveau 1 en 2 (verzenden en ontvangen via een externe website) bestaat alleen de rol van gebruiker en is AD-integratie niet mogelijk.

Is autorouting van ontvangen onderzoeken mogelijk?

Het instellen van een autorouting vanaf de gateway naar het PACS is mogelijk.

Kan ik verzenden met DICOM of HL7?

Verslagen die in het PACS als DICOM zijn op te vragen (DICOM PDF en DICOM SR) zijn te versturen met DICOM of HL7.

Voor het opvragen van verslagen uit het PACS zijn integratiesessies geweest met de PACS leveranciers. Op basis van deze integratiesessie is een blauwdruk beschikbaar voor zorginstellingen, zodat vooraf duidelijk is hoe de koppeling per integratieniveau werkt en welke kosten uw PACS leverancier in rekening brengt. Met integratieniveau 3 (verzenden of ontvangen met een gateway) is het altijd mogelijk om verslagen handmatig toe te voegen als een DICOM PDF. Hoe dit werkt, demonstreren we u graag.

Wat is het bestandsformaat van de inkomende verslagen?

Verslagen worden aangeboden in DICOM SR of DICOM PDF.

 

Op welke manier wordt bijgehouden wie de beelden en verslagen bekeken heeft?

Alle handelingen worden gelogd: raadplegen, wijzigen en/of verwijderen. De logging is conform NEN7513.

Wanneer gekozen is voor integratie met het PACS en/of EPD vindt het raadplegen, wijzigen en verwijderen plaats in het PACS of EPD en houdt het PACS/EPD bij wie welke beelden en verslagen heeft bekeken. 

Ik ben al aangesloten op een regionaal XDS netwerk, kan dit samenwerken met Twiin?

Op de lange termijn zal Twiin voorzien in een oplossing waarbij beelden en verslagen opgehaald kunnen worden zonder dat de behandelend zorgaanbieder weet waar eerder onderzoek gedaan is. Hiervoor werkt Twiin aan knooppunten, waarop ook bestaande XDS-netwerken onder bepaalde voorwaarden aan kunnen sluiten. Naar verwachting is deze voorziening in 2022 gereed.

 

Hoe weet ik met welke ziekenhuizen ik beelden en verslagen uit kan wisselen?

Kijk met welke ziekenhuizen u al beelden en verslagen uit kunt wisselen.

Op weg naar 100% landelijke dekking >

Hoe ziet de roadmap van Twiin er uit?

Tijdens (online) events vertellen wij graag meer over de voorgang en ambities van Twiin, onze actuele planning en plan van aanpak voor de verschillende werkstromen. Kijk bij evenementen waar wij aanwezig zijn. Tijdens evenementen is vaak gelegenheid om vragen te stellen. Terugkerende (besloten) sessies zijn de interne presentaties bij VZVZ en RSO Nederland (opdrachtnemers Twiin).

Wil je graag een update presenteren tijdens een eigen event? Wij hebben presentatiemateriaal beschikbaar. Ook kan een lid van het programmateam of een van onze ambassadeurs uit het zorgveld spreken.

Kunnen zowel statische als dynamische radiologische beelden uitgewisseld worden?

Alle DICOM data kan uitgewisseld worden via het netwerk. Dynamische beelden (bijvoorbeeld echo's of hartfilmpjes) kunnen ook uitgewisseld worden.

Kan ik beelden en verslagen versturen naar ziekenhuizen die niet aangesloten zijn?

Om beelden en verslagen te kunnen ontvangen, moet het ontvangende ziekenhuis aangesloten zijn op Twiin. Alleen dan staan zij in het adresboek en kan de verzender de zorginstelling selecteren. Aansluiten is kosteloos en via een externe website (integratieniveau 1 en 2) kunnen ontvangende zorginstellingen de beelden en verslagen downloaden. Direct ontvangen in de eigen werkomgeving is ook mogelijk (integratieniveau 3 en 4).

 

Hoelang blijven de beelden en verslagen beschikbaar?

Wanneer de ontvangende zorginstelling het versturen en/of ontvangen van beelden geïntegreerd heeft in de werkomgeving (het PACS) vindt er geen centrale opslag plaats maar worden beelden en verslagen lokaal bij de zorginstellingen opgeslagen. Voor het uitwisselen via het externe portaal, geldt dat de beelden en verslagen maximaal 14 dagen bewaard en beschikbaar blijven.

 

Vallen zelfstandige behandelcentra (ZBC) ook onder zorginstellingen?

Het doel van het project DVDexit is het overbodig maken van de dvd voor het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen en richt zich op het aansluiten van de afdelingen Radiologie van de ca. 75 ziekenhuizen in Nederland. Zelfstandige behandelcentra vallen hier niet onder. In een vervolgfase wordt besloten hoe en tegen welke condities de ZBC's kunnen aansluiten.

 

Kan de aansluitovereenkomst beëindigd worden wanneer de financiering door ZN stopt?

De zorginstellingen kan de aansluitovereenkomst beëindigen wanneer de financiering vanuit Zorgverzekeraars Nederland stopt.

 

Welke authenticatie middelen kunnen worden gebruikt voor inloggen op niveau 1 en 2?

Zowel voor het handmatig als geautomatiseerd, up- en downloaden van beelden en verslagen via een externe website (integratieniveau 1 en 2) is multi-factor authenticatie nodig. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de DUO-app, een terugbelfunctie en/of hardwarematige.

Kan ik beelden en verslagen versturen vanuit mijn eigen werkomgeving?

Bij volledige integratie in het lokale systeem van de zorginstelling (niveau 4) selecteert de gebruiker het onderzoek in het eigen PACS en kiest een ontvanger uit het Twiin adresboek. Om in het adresboek te staan, moet de ontvanger ook aangesloten zijn op de functionaliteit van Twiin om beelden en verslagen uit te wisselen.

Is het mogelijk om verzenden en ontvangen van beelden en verslagen te automatiseren?

Afhankelijk van het gekozen integratieniveau worden handelingen volledig handmatig uitgevoerd via een externe website (niveau 1) of zijn handelingen geautomatiseerd en geïntegreerd binnen de eigen werkomgeving (niveau 4).

Voor de details per integratieniveau kunt u gebruik maken van Bijlage 4 | Intake informatie Twiin. Het aansluitteam kan u adviseren over de mogelijkheden afgestemd op uw specifieke wensen.

 

 

Hoe is autorisatie en authenticatie geregeld?

De Twiin-gateway kent twee autorisatieprofielen: applicatiebeheerder en gebruiker. De zorginstelling bepaalt - binnen de beperkte groep die beelden verstuurt en ontvangt – op persoonsniveau wie welk autorisatieprofiel krijgt.
De benoemde personen worden toegevoegd in het systeem, inclusief authenticatiemiddel. Toegang voor integratieniveau 1 en 2 is alleen mogelijk op basis van twee-factor-authenticatie. Bij integratieniveau 3 en 4 is authenticatie via de lokale Active Directory mogelijk. 

Kunnen meerdere PACS-systemen binnen dezelfde zorginstelling worden gekoppeld?

Het is mogelijk om een extra PACS aan te sluiten. VZVZ heeft hiervoor een meerprijs afgesproken met de leverancier Alphatron voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Of deze kosten worden doorbelast aan het ziekenhuis of dat deze kosten vergoed worden is nog niet bepaald. Naar verwachting is hier eind september 2020 meer over bekend.

Hoe weet ik als ontvanger dat er beelden en verslagen voor mij klaar staan?

Gebruikers kunnen e-mail notificatie aanzetten. De ontvanger ontvangt dan een bericht dat er beelden en/of verslagen klaar staan.

Kan ik via Twiin beelden en verslagen naar buitenlandse zorginstellingen versturen?

Vanaf najaar 2020 is het mogelijk om onderzoeken en verslagen te delen met niet aangesloten partijen, zoals patiënten, eerstelijnszorg en zorginstellingen in het buitenland.

Hoe lang duurt het aansluittraject om beelden en verslagen uit te wisselen?

Gemiddeld kan een zorginstelling binnen een maand na het invullen van het intakeformulier beelden en verslagen uitwisselen met andere aangesloten ziekenhuizen.

Welke kosten kunnen wij als zorginstelling verwachten voor het uitwisselen van beelden en verslagen?

Aansluiten bij Twiin voor het uitwisselen van beelden en verslagen is kosteloos. Afhankelijk van het gekozen integratieniveau binnen de eigen werkomgeving, voert de PACS leverancier mogelijk werkzaamheden uit. Deze kosten zijn, samen met de inzet van de eigen medewerkers, voor rekening van de zorginstelling zelf.

Wat pas ik aan in het PACS om beelden en verslagen uit te wisselen met Twiin?

Afhankelijk van het gekozen integratieniveau worden binnen het PACS een aantal zaken aangepast. Voor de integratieniveaus 2, 3 en 4 is een DICOM koppeling met het PACS nodig en voor niveau 4 is integratie van het Twiin adresboek in het eigen PACS mogelijk. In bijlage 4 van het intakeformulier vindt u meer informatie over de aanpassingen per integratieniveau.

 

Kan ik beelden en verslagen versturen vanuit mijn eigen PACS?

Bij volledige integratie in het lokale systeem van de zorginstelling (niveau 4) selecteert de gebruiker het onderzoek in het eigen PACS en kiest een ontvanger uit het Twiin adresboek. De ontvanger moet ook aangesloten zijn op Twiin om beelden en verslagen uit te wisselen.

Wie mag beelden versturen en ontvangen en hoe is autorisatie geregeld?

Welke zorginstellingen worden aangesloten aan Twiin bepaalt VZVZ. Wie binnen de zorginstelling gebruik kan maken van deze functionaliteit voor het versturen en ontvangen van beelden en verslagen, bepaalt de zorginstelling zelf. Dit is o.a. afhankelijk van hoe de werkprocessen zijn ingericht.

Is het veilig om Twiin te gebruiken voor verzenden van beelden en verslagen?

Twiin is veilig om te gebruiken; zowel voor het verzenden als het ontvangen van beelden en verslagen. De oplossing is getest en veilig bevonden. Gecombineerd met de technische en organisatorische maatregelen die deelnemers en leverancier hebben afgesproken, houdt het rekening met beveiliging en privacy. Voor zorgaanbieders die aansluiten is een Privacy Impact Assessment document opgesteld welke de veel voorkomende vragen over toestemming en privacy behandelt. Dit document is op te vragen bij de regionale projectleiders.

Wanneer kan ik gebruik maken van Twiin voor het uitwisselen van beelden en verslagen

Nederlandse ziekenhuizen kunnen vanaf mei 2020 aansluiten. Het volledige uitfaseren van de dvd in de zorg is mogelijk wanneer alle ziekenhuizen aangesloten zijn. Een zorgaanbieder bepaalt zelf wanneer en hoe Twiin wordt ingezet. Op basis van zijn specifieke rol (bijvoorbeeld als doorverwijzer van de patiënt, of juist als ontvanger van grote patiëntengroepen) en regionale ontwikkelingen. Het adviesteam van Twiin ondersteunt u graag bij het aansluiten.

Wat zijn de kosten om aan te sluiten op Twiin?

Aansluiten op Twiin voor het uitwisselen van beelden en verslagen is kosteloos. Voor integratie in de eigen werkomgeving maakt de zorgaanbieder zelf afspraken met de eigen leveranciers.

Wat als ik al een voorziening heb om beelden en verslagen uit te wisselen?

Zorgaanbieders die al beschikken over een voorziening om beelden en verslagen uit te wisselen, kunnen met Twiin ook uitwisselen met partijen in Nederland die niet op de eigen voorziening zijn aangesloten. Twiin is een aanvulling, het is geen vervanging van bestaande voorzieningen.

Kan ik als zorgverlener verzenden en ontvangen vanuit mijn eigen werkomgeving?

Ja, voor zorgaanbieders die grotere hoeveelheden gegevens verwerken, is integratie in het eigen systeem mogelijk d.m.v. een gateway. Om zo het verzenden en ontvangen van beelden en verslagen met Twiin te automatiseren. Hiervoor zijn koppelingen met het PACS en EPD nodig. De beelden en verslagen worden, net als bij een dvd, bij ontvangst in het eigen EPD/PACS opgenomen als een extern onderzoek. Het aansluitteam kan hierbij ondersteunen.

Is toestemming van de patiënt nodig voor het uitwisselen van beelden en verslagen met Twiin?

Voor het uitwisselen van beelden en verslagen gaat Twiin net als bij de dvd uit van een verwijzing, waarbij toestemming van de patiënt verondersteld mag worden binnen de kaders van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). De zorgverlener weet vooraf naar wie het onderzoek opgestuurd moet worden.

Kan ik ook beelden en verslagen opvragen als ik niet weet door welke zorgaanbieder deze gemaakt zijn?

Twiin ontwikkelt een oplossing om beelden en verslagen van een patiënt beschikbaar te maken op volgorde van tijd in de werkomgeving van de zorgverlener. Ook als deze gemaakt zijn bij andere zorgaanbieders. Dit noemen we de ‘tijdlijn’. Deze zal naast beelden en verslagen, inzage gaan geven in steeds meer gegevens van een patiënt.

Het ontwerp, de bouw en implementatie van deze volledige oplossing vergt veel tijd. Als eerste stap maakt Twiin het mogelijk beelden en verslagen, al dan niet geautomatiseerd en geïntegreerd in de werkomgeving, te versturen en ontvangen. Zodat het gebruik van de dvd niet langer nodig is. De zorgverlener weet vooraf waar het onderzoek gedaan is of naar wie het onderzoek opgestuurd moet worden.

Kan ik met Twiin alle zorgaanbieders bereiken?

Twiin is van en voor de zorg, en heeft als doel het beschikbaar stellen en/of uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling én met patiënten. Dit doen we stapsgewijs, op basis van behoeften en noodzaak. Wanneer alle zorgaanbieders aansluiten is iedereen bereikbaar. Daarom is aansluiten op Twiin kosteloos en worden zorgaanbieders ondersteund bij aansluiting.

De eerste stap is het vervangen van de dvd voor het uitwisselen van beelden en verslagen. Het volledige uitfaseren van de dvd’s is mogelijk wanneer alle ziekenhuizen aangesloten zijn.

Hoe verhoudt Twiin zich tot regionale IHE-XDS infrastructuren?

Diverse regio’s en zorgaanbieders maken gebruik van IHE-XDS om beelden uit te wisselen. De eerste stap van Twiin om beelden en verslagen te sturen en ontvangen, vult het gebruik van regionale XDS-oplossing  aan. Bijvoorbeeld wanneer:

  • Een patiënt wordt verwezen naar een zorgverlener die nog geen gebruik maakt van een XDS-netwerk.
  • Een zorgverlener buiten de regio werkt.
  • Er (nog) geen patiënttoestemming is geregistreerd voor gebruik van het XDS-netwerk.
  • Als beelden gedeeld worden met de patiënt zelf.

Het uitwisselen van beelden en verslagen via bestaande infrastructuren wordt dus niet vervangen, maar juist aangevuld. In de volgende fases zorgt Twiin voor het koppelen van deze infrastructuren.

Wie financiert Twiin

Het programma Twiin wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland met als doel het besparen van tijd en kosten. In de praktijk wordt informatie nog nauwelijks hergebruikt en is vaak niet (tijdig) beschikbaar voor behandelaar. Dit leidt tot onnodig dubbele handelingen, vertraging en hogere kosten.

De vraag is hoe de zorginfrastructuur in Nederland zo kan worden ingericht dat alle betrokken partijen hun zorgcommunicatie op een (kosten)efficiënte, betrouwbare en veilige manier kunnen uitvoeren.

Wie werken mee aan Twiin?

Twiin is een initiatief van verschillende organisaties in het zorgveld die gezamenlijk constateerde dat allerlei programma’s in de gezondheidszorg met betrekking tot informatie-uitwisseling onafhankelijk van elkaar richtingen bepaalden.

VZVZ en RSO NL voeren het Programma uit in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma.

Waarom bestaat er nog geen landelijk zorginfrastructuur?

In Nederland bestaan al veel goede oplossingen om regionaal informatie uit te wisselen tussen zorgaanbieders. De uitdaging ligt in het samenbrengen hiervan door de juiste architectuur oplossingen en het maken van overstijgende afspraken door verschillende belangenorganisaties. Hierbij rekening houdend met privacy en security. Dit vergt veel organisatie, coördinatie en draagvlak. Het programma Twiin neemt hierin de regie.

Ontwikkelt Twiin een nieuwe infrastructuur?

Nee, Twiin houdt rekening met de bestaande infrastructuren en oplossingen. Voor het zoeken naar beschikbare gegevens van een patiënt, worden bestaande infrastructuren zoals het LSP en regionale XDS-netwerken met elkaar verbonden via internationale standaarden zoals IHE. Dan kunnen, naast beelden en verslagen, ook overige medische gegevens ingezien worden.