Bas van Vliet

Het programma Twiin heeft onder meer als doel om beelden en verslagen landelijk beschikbaar te maken en digitaal uit te wisselen tussen zorgverleners. Momenteel vindt uitwisseling nog vaak plaats via DVD’s. Dit is tijdrovend, arbeidsintensief en risicovol, alleen al omdat DVD’s zoek kunnen raken. Uiteindelijk doel is om beelden en verslagen beschikbaar te maken in de vorm van een tijdlijn binnen de eigen werkomgeving van de zorgverlener. Die tijdlijn stelt de zorgverlener in staat verslagen en beelden direct te raadplegen. Het bereiken van dat doel duurt nog enkele jaren. Als opstap daar naar toe wordt dit jaar een digitaal beeldportaal ontwikkeld om beelduitwisseling met DVD’s alvast overbodig te maken.

Twiin-ICON-vraag-antwoord-fill-clean

Veelgestelde vragen

Logo Twiin
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo