De adviesraad helpt mee de richting te bepalen van het programma voor de zorgtoepassing beeldbeschikbaarheid.

De adviesraad is de verbinding met de omgeving, zorgverleners en patiënten. De adviesraad stuurt op prioriteit, richting en inhoud, is geen opdrachtgever , maar heeft een adviserende  rol richting de stuurgroep. De adviesraad bewaakt de belangen van de verschillende partijen die betrokken zijn en zorgt voor draagvlak bij verschillende partijen. De adviesraad wordt voorbereid door het programmateam. De leden van de adviesraad zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van het gedachtengoed in hun eigen organisatie.