Aansluiten op een knooppunt

Een knooppunt ontzorgt de zorgaanbieder en zorgverlener bij het beschikbaar stellen en uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en zorgverleners. Om te kunnen ontzorgen werkt het knooppunt samen met (of in opdracht van) de aangesloten zorgaanbieders.

Wat is een knooppunt?

Twiin maakt gebruik van bestaande oplossingen die al succesvol in gebruik zijn. Organisaties die bestaande infrastructuren en deeloplossingen voor het uitwisselen van gegevens beheren, kunnen daarom een knooppunt zijn binnen Twiin. Knooppunten die voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel, noemen we Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK). Een GtK krijgt toegang tot de gegevens van andere GtK's. Ze spreken namelijk dezelfde taal spreken, hanteren dezelfde afspraken en maken gebruik van dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen.

Voorbeelden van ontzorging

  • beheer en monitoring in de transmurale keten​
  • beheer van contracten met Twiin en overige diensten​
  • facilitator en regisseur bij transmurale processen​
  • volgen van en acteren op relevante transmurale ontwikkelingen ​
  • vertaling van lokale (legacy) implementatie naar Twiin interfaces​
  • controle op patiënttoestemming

Een knooppunt worden

Een knooppunt kwalificeert zich door het doorlopen van het aansluitproces en het voldoen aan de aansluitvoorwaarden voor één of meer Twiin zorgtoepassingen, zoals beschreven in het Twiin Afsprakenstelsel. Na kwalificatie verkrijgt het knooppunt het label 'Gekwalificeerd Twiin Knooppunt' of kortweg 'GtK'.

Aansluiten op een knooppunt

Als zorgaanbieder kun je aansluiten op een of meerdere knooppunten, afhankelijk van de zorgtoepassing(en) waar deze gegevens voor uitwisselt. Hiervoor voldoe je als zorgaanbieder aan bepaalde voorwaarden. Deze vereisten staan beschreven in het Twiin Afsprakenstelsel. Het GtK vertaalt ze naar de situatie van de zorgaanbieder.

Een GtK zorgt ervoor dat aangesloten zorgaanbieders aan de voor hen van toepassing zijnde voorwaarden voldoen. De afspraken over naleving hiervan worden vastgelegd in overeenkomsten tussen de zorgaanbieder en het GtK. Zorgaanbieders maken dus geen afspraken met Twiin.

Een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt

Voorbeelden van organisaties die de rol van GtK kunnen vervullen:

  • Regionale samenwerkingsorganisaties,
  • Zorgaanbieders (in de rol van een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt),
  • Categorale netwerkorganisaties, zoals BK2020
  • Landelijke samenwerkingsorganisaties, zoals VZVZ / Landelijk Schakelpunt.

Leveranciers kunnen met hun IT-oplossingen het applicatielandschap van GtK’s invullen, of zelf een GtK worden als ze het aansluitproces doorlopen en voldoen aan de voorwaarden.

Meer informatie

Twiin heeft de communicatie tussen knooppunten uitgewerkt in het Twiin Afsprakenstelsel. Lees hier meer over in het Twiin Afsprakenstelsel | Knooppunten.

Knooppunten in het Twiin Afsprakenstelsel