Poster met hand
Twiin is geen stekkertje voor het uitwisselen van gegevens, maar een afsprakenstelsel om vanuit het eigen systeem gegevens te delen met andere zorgaanbieders met eigen systemen. Wie gegevens uit wil wisselen met behulp van Twiin, voldoet dus aan de afspraken uit het Twiin Afsprakenstelsel, of sluit aan bij een partij die hier aan voldoet. Zorgaanbieders maken afspraken met de eigen leveranciers om hier aan te voldoen.

Eenduidige afspraken op vijf niveaus

Om landelijk gegevens te delen tussen verschillende zorgaanbieders met eigen processen, informatiestromen en infrastructuren, zijn eenduidige afspraken nodig. Afspraken op zowel organisatorisch, juridisch, procesmatig, semantisch en technisch vlak. Hiervoor ontwikkelt Twiin samen met verschillende partijen een landelijk afsprakenstelsel: het Twiin Afsprakenstelsel.

Binnen het Twiin Afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over:

  • - Organisatiebeleid: contracten, financiën, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, doelstellingen, evaluatie;
  • - Zorgprocessen; voor zover die geraakt worden door de samenwerkingen via het knooppunt;
  • - Informatie: welke informatiestandaarden, welke informatie, hoe gestructureerd en hoe gecodeerd?
  • - Applicatie: welke technische standaarden hanteren we en welke koppelingen zijn nodig of moeten we achter het knooppunt en tussen de knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen realiseren? (link naar gemeenschappelijke voorzieningen);
  • - IT-infrastructuur: het toezien op of ontwikkelen van een bijpassende technische infrastructuur.

Aan de slag met Twiin

Wil je als zorgaanbieder zelf aan de slag met Twiin? Maak dan gebruik van onze toolkit. In de toolkit  vind je de komende tijd onder meer een model samenwerkingsovereenkomst en een handige checklist.

Deze checklist biedt een overzicht van acties die nodig zijn om te voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel. Gebruik deze lijst als leidraad om met jouw collega’s stil te staan bij welke vakjes jullie direct kunnen afvinken en welke acties opgenomen worden in het jaar- of meerjarenplan.

Elke afgevinkte box is een stap dichterbij landelijke gegevensuitwisseling.