Applicatie

Een netwerk of applicatie

Begrip applicatie

De applicatie die gevalideerd is op basis van het Twiin afsprakenstelsel en functionaliteit biedt voor gegevensuitwisseling in het kader van Twiin ten aanzien van één of meer zorgtoepassingen.
 

Toelichting

De GtK-applicatie wordt geleverd door een leverancier die de GtK-applicatie heeft laten valideren en goedkeuren op basis van het Twiin afsprakenstelsel. De Leverancier sluit een verwerkersovereenkomst of subververwerkersovereenkomst af met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

Wil je weten aan welke voorwaarden de applicatie moet voldoen voordat de applicatie de titel GtK mag dragen? Dat lees je hier. Wil je weten hoe het proces van toetreden en validatie eruit ziet? Dat lees je hier.

 

 

neetwerk

Begrip netwerk

Het digitale communicatienetwerk dat gevalideerd is op basis van het Twiin Afsprakenstelsel en dat functionaliteit biedt voor gegevensuitwisseling van medische gegevens.

Toelichting

Het netwerk wordt gevalideerd op bijvoorbeeld gebruik van certificaten, voldoende bandbreedte en encryptie op berichten.

Voorwaarden

Wil je weten aan welke voorwaarden het netwerk moet voldoen voordat het netwerkde titel GtK mag dragen? Dat lees je hier. Wil je weten hoe het proces van toetreden en validatie eruit ziet? Dat lees je hier.