Dienstverlener

Aansluiten als dienstverlener

Een knooppunt ontzorgt de zorgaanbieder en zorgverlener bij het beschikbaar stellen en uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en zorgverleners. Om te kunnen ontzorgen werkt een dienstverlener samen met of in opdracht van de aangesloten zorgaanbieders.

Begrip dienstverlener

Een implementatie- en kennispartner die de regie voert op de implementatie, beheer en ontwikkeling  die de aangesloten zorgaanbieders ondersteunt om te voldoen aan het Twiin afsprakenstelsel.

Toelichting

Het is nodig dat voor een zorgtoepassing een partij is aangewezen om de regie te voeren. Het voeren van regie doelt op het faciliteren en ondersteunen van de zorgaanbieders bij de implementatie in de keten. De GtK-dienstverlener is de partij die deze rol invult. Binnen een samenwerkingsverband  kan één van de aangesloten zorgaanbieders deze rol ook zelf invullen.


Afkorting GtK

GtK staat voor een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt. In Twiin bestaat een knooppunt uit een GtK-dienstverlener en een GtK-beheerder die de GtK-applicatie en het GtK-netwerk beheert.  De GtK-applicatie en GtK-netwerk worden geleverd door een GtK-leverancier. De zorgaanbieder kan de taken van de GtK-beheerder zelf invullen, maar kan deze ook uitbesteden aan één of meerdere derde partij(en). Binnen een samenwerkingsverband kan één van de aangesloten zorgaanbieders de rol van GtK beheerder ook zelf invullen.

De rol van dienstverlener

Een GtK-dienstverlener kan de zorgaanbieder ondersteunen bij de implementatie van het Twiin vertrouwensmodel inclusief coördinatie en afstemming van de tussenstappen op weg naar volledige implementatie. Een voorbeeld is de ondersteuning van zorgaanbieders om bestaande samenwerkingsovereenkomsten met zorgaanbieders en dienstverleningsovereenkomsten met leveranciers aan te passen om deze in lijn te brengen met het Twiin afsprakenstelsel